Deelsessies

1. (SG)LVG en Justitie
Is langdurend toezicht nodig/mogelijk?
Wat wordt verwacht van de reclassering en justitiële instanties en wat moeten zij over deze groep weten?
Nico Overvest, manager Stichting De Borg.
Hendrien Kaal, criminoloog, verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden.
 
2. Juridische aspecten van samenwerking en informatieoverdracht
Biedt de zorgovereenkomst tussen reclassering, behandelaar en justitiabele een mogelijke oplossing om informatie uit te wisselen binnen de grenzen van het beroepsgeheim?
Tineke Stikker, jurist GGZ Nederland.
Gerja Bethlehem, jurist Reclassering Nederland.
 
3. Bestuurlijke informatievoorziening justitie (BIJ)
Pilot ZOET (Zicht op Enschedese Tbs-gestelden) als regionaal platform voor samenwerking
Irma Nibbelink, contactfunctionaris TBS Reclassering Nederland.
Krista Smid, beleidsmedewerker gemeente Enschede.
 
4. Not in my backyard (NIMBY)
Hoe ga je om met weerstand in de buurt bij huisvesting van TBS-gestelden en zedendaders?
Hans-Martin Don, directeur Leger des Heils Zuid Nederland en voormalig wethouder Eindhoven.
 
5. Levenslang toezicht bij zedenzaken (DEZE DEELSESSIE IS VOLGEBOEKT)
Waaruit kan een levenslang toezicht bestaan? Wat zijn mogelijkheden en grenzen?
Jules Mulder, directeur De Waag, Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie.
 
6. FPT in de breedte
Hoe kan het samenwerkingsmodel FPT breder worden benut naar andere domeinen van ketensamenwerking?
Janine Guyt, beleidsmedewerker GGz reclassering Palier.

Rob van de Broek, hoofd Socio Therapie milieu bij FPC De Rooijse Wissel.
 
7. Slachtofferzorg binnen de TBS behandeling.
 Het beleid, de praktijk en de dilemma's.   
Josien van Hasselt, forensisch maatschappelijk werker, FPC Veldzicht.
Jeffrey Holthaus, forensisch maatschappelijk werker, FPC Oldenkotte.
 
 
8. Moreel beraad
Guy Widdershoven, hoogleraar ethiek en afdelingshoofd metamedica VUmc.
Voorzitter commissie “Ethiek in de forensische psychiatrie”.
 
9. Betrekken van het netwerk bij de re-integratie van de cliënt/desistance
De deelsessie presenteert enkele onderzoeken en publicaties van het lectoraat op het gebied van re-integratie na detentie of tbs, waarbij is nagegaan hoe het bestaande of nieuwe sociaal netwerk kan bijdragen aan het proces van het afzien van criminaliteit (desistance): Circles of Support & Accountability, ondersteuning door vrijwilligers in het buitenland, en activering van het sociaal netwerk door reclasseringswerkers met behulp van contextuele interventies.
Bas Vogelvang, lector Reclassering en Veiligheidsbeleid, Expertisecentrum veiligheid.
 
10. Voorwaarden voor verlof
In het kader van FPT werkt de reclassering nauw samen met het FPC om de voorwaarden voor de verlofmodaliteiten nauwkeurig uit te werken. Het Adviescollege Verloftoetsing zal in deze deelsessie aangeven hoe de verlofaanvragen getoetst worden en het FPC en reclassering waar in de praktijk tegen aangelopen wordt.
Nancy Sarton, coördinator Ministerie van Justitie
.
Wim van Breukelen, Verslavingsreclassering IrisZorg.
 
11. Positie en rol van het OM bij de tenuitvoerlegging van de TBS maatregel
Knelpunten bij de TBS met voorwaarden en TBS met voorwaardelijke beeindiging van de dwangverpleging.             
Bernice de Ruijter, Officier van Justitie bij het expertisecentrum medische zaken te Rotterdam, portefeuille BOPZ en TBS zaken
 
12. Reclasseringswerkers in een forensisch ACT-team: mogelijk of moeilijk?
Janneke Patty, reclasseringswerker veelplegerteam Verslavingszorg Noord Nederland en tevens coördinator veelplegeraanpak Groningen.
Harrie Gras, teammanager spv/v.o. van het forensisch ACT-team van Altrecht.
Joep Krah, ervaringswerker Forensisch ACT-team van Altrecht.
 
13. Primaire, secundaire en tertiaire preventiestrategieën voor plegers van (online) seksueel geweld tegen kinderen
Deze deelsessie behandelt relevante ontwikkelingen rondom het fenomeen, het beleid en de
uitvoering die betrekking hebben op het voorkomen van daderschap van online seksueel geweld tegen kinderen.
Linda van Krimpen en Erik van de Sandt, onderzoekers, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel.