Voorwaarden

Organisatie
Het congres Forensisch Psychiatrisch Toezicht wordt georganiseerd door Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering,  Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Uitgeverij SWP. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom te Amsterdam.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 29 november 2011 in congrescentrum de Reehorst te Ede. Adres: Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede. www.reehorst.nl.
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt €295 excl. BTW en is inclusief lunch, consumpties, het boek Verbinden in de keten. Forensisch Psychiatrisch Toezicht bekeken en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van de deelnamekosten.
 
Kortingsregeling
Bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting. Studenten hebben recht op 20% korting, mits er bij de aanmelding een leesbare kopie van de studentenkaart wordt gevoegd. SoziO-abonnees ontvangen 10% korting op hun deelname. Tenslotte ontvangen deelnemers van hogescholen die maatschappelijk aandeelhouder zijn van het vakblad SoziO 5% korting op hun deelname. Slechts één korting per deelnemer mogelijk, kortingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij u naar www.logacom.nl.
 
Accreditatie
De accreditatieaanvraag bij NVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) is goedgekeurd. Deelname aan dit congres levert 5 punten op voor nascholing psychiatrie.
 
Om voor deze accreditatiepunten in aanmerking te komen, dient u aan het einde van het congres bij onze registratiebalie de registratielijst te tekenen, met vermelding van uw BIG nummer!
 
Annuleringsregeling
Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het congres geldt 75% restitutie, tot één week voor aanvang 50% restitutie, later volgt geen restitutie. Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits tevoren aan de organisatie gemeld.
 
Programma
Jaap van Vliet, beleidsadviseur Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
 
Organisatie
Kirsten Posthuma, Logacom
 
Nadere informatie
Logacom BV
www.logacom.nl
020-3203364