Programma

09.00 Ontvangst en registratie

10.00 Opening door de dagvoorzitter
Anneke Menger, lector Werken in Justitieel Kader, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Hogeschool Utrecht.

10.05 Forensische Zorg en TBS
Paul van Rooij zal in zijn lezing ingaan op de nieuwe uitdagingen en cultuurverandering waar de GGz mee geconfronteerd wordt binnen het ambulant FPT en hoe deze opgepakt worden. Ook zal hij ingaan op de winstpunten van deze samenwerking voor alle betrokken partijen als ook de valkuilen die een goede samenwerking in de weg kunnen staan.
Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland.

10.35   Forensisch psychiatrisch toezicht als randvoorwaarde voor een verantwoorde terugkeer van tbs-gestelden in de maatschappij
De heer mr. W.E. Zandbergen is werkzaam bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en zal een lezing verzorgen over de werking van het forensisch psychiatrisch toezicht. In deze lezing zal hij aan de hand van de meest essentiële uitgangspunten van het forensisch psychiatrisch toezicht beschrijven tot welke verbeteringen dit heeft geleid ten opzichte van de oude situatie en waarom verwacht mag worden dat deze vernieuwde werkwijze zal bijdragen aan een meer verantwoorde terugkeer van tbs-gestelden naar de samenleving.

Dhr. mr. W.E. Zandbergen, beleidsadviseur staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Ministerie van Veiligheid en Justitie.

11.00 Koffie- en theepauze

11.30 1e ronde deelsessies

12.45 Lunch en informatiemarkt

14.00 Verbeterd forensisch toezicht? Laten we er een doorbraak van maken!
Erik Heijdelberg, lid van Raad van Bestuur van de Van der Hoeven Stichting.

14.30 Reclassering op een kruispunt
In zijn lezing zal Jaap van Vliet ingaan op de positie en rol van de reclassering in de forensische psychiatrie. De reclassering is al vanaf het begin van de vorige eeuw sterk betrokken geweest bij de begeleiding en re-integratie van mensen met psychische en psychiatrische problematiek die met justitie in aanraking kwamen, waaronder TBS-gestelden. Deze betrokkenheid verschilde per periode, mede op basis van maatschappelijke inzichten en ontwikkelingen, en heeft nu geleid tot een intensieve, gelijkwaardige samenwerking binnen het (ambulante) FPT.
Jaap van Vliet, beleidsadviseur Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, senior-onderzoeker bij het
lectoraat ‘Werken in Justitieel kader’, Hogeschool Utrecht, Lid Raad van Toezicht FPC Oldenkotte.

15.00 Theepauze

15.30 2e ronde deelsessies

16.45 Borrel